čtvrtek | 15:04 27.květen 2021

Město Děčín zrušilo poplatky za předzahrádky, reklamní poutač a předsunutý prodej

Město chce podpořit podnikatele v době po Covidu a tak zrušilo některé zásadní poplatky. Finanční prostředky vybrané prostřednictvím záboru těchto ploch jsou, vzhledem k příjmové stránce rozpočtu města, marginální.
Největším přínosem této změny je snížení byrokracie jak pro živnostníky a podnikatele, tak pro město Děčín. Nemalá část finančních prostředků vybraných z těchto poplatků byla využita pro administraci těchto poplatků, což podle mého názoru není efektivní způsob nakládání finančními prostředky, a je proto jednodušší tyto poplatky zrušit.
  Město Děčín zrušilo tyto poplatky:
  • odpuštění poplatku za jedno reklamní zařízení typu „A“ (1 m2)
  • odpuštění poplatku za předzahrádky u provozovny
  • odpuštění poplatku za předsunutý prodej u provozovny (do 5 m2)

Děčín je velmi turisticky navštěvované město a podpora podnikatelů a s tím i cestovního ruchu se přímo nabízela. Dlouhé měsíce jsme žádali minulé vedení, aby zvážilo jakoukoliv podporu podnikatelů v době, kdy museli mít zavřeno. Nestalo se tak.

Nové vedení tak splnilo svůj slib a tuto podporu prosadilo. Nová vyhláška města je již v platnosti a podnikatele začali tohoto faktu ihned využívat.