středa | 06:12 03.březen 2021

Revitalizace sídliště Bynov - 1. etapa

Tento rok se bude zpracovávat projektová dokumentace na 1. etapu revitalizace Bynova. Příští rok se počítá s realizací (pokud vše půjde podle plánů). V celém článku se dozvíte jaké oblasti a jaké části se budou řešit v rámci I. etapy.

V 1. etapě bude řešena komplexně velká křižovatka, zeleň a nové autobusové zálivy před zámečkem + travnatá plocha u Speciální školy U zámečku. Tam by mělo být vytvořeno "náměstíčko pro Bynov".

Dále bude revitalizace pokračovat od křižovatky celou ulicí Rudolfova, kde bude řešena zeleň, chodníky a parkování.

Poté bude pokračovat ulicí Na Vyhlídce, kde až po točnu autobusu bude řešit také chodníky, zeleň, stání pro sběrné nádoby, parkování a další věci. V ulici Na Vyhlídce bude u obchodu Bynovanka řešen prostor mezi dvěma panelovými domy jako ukázka budoucí podoby postupné revitalizace celého sídliště.

Stáhnout přílohy: