úterý | 17:26 06.listopad 2018
DOTACE - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ SE SKATEPARKEM

Před několika dny došlo k otevření dotační výzvy na rekonstrukci a výstavbu městských sportovních hal a stadionů. Příjemcem dotace může být město (či městská část nebo obvod statutárního města) s více než 10 000 obyvateli. Maximální procentuální výše dotace je 50 %. Celkově je možné získat dotaci až 40 mil. Kč. Minimální výše dotace je poté 15 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2018.
Piráti Děčín se pokusí ze své pozice a v rámci svého volebního programu tuto výzvu prosadit pro účely výstavby multifunkčního hřiště se skateparkem. Pokud se toto podaří, tak i kontrolovat veškeré kroky, které s dotací, ale i následnou výstavbou, souvisí. Více informací v dotačních novinách: https://dotacni-noviny.cz/dotace-na-rekonstrukci-a-vystavbu-mestskych-sportovnich-hal-a-stadionu