pátek | 17:23 26.únor 2021
Diskuzní limit na zastupitelstvu zrušen

Plníme sliby. Zrušíme diskusní limit pro občany při jednání zastupitelstva města. Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. Slib: https://piratidecin.cz/transparentni-rozhodovani

úterý | 18:28 09.únor 2021
Přístaviště pro malé lodě bude

Ředitelství vodních cest (ŘVC) zadalo zakázku na zbudování přístavního mola pro malá plavidla v lokalitě Děčín-Smetanovo nábřeží. Zakázku získala Labská, strojní a stavební společnost.
Stavba má trvat 24 týdnů od zahájení.

úterý | 22:27 02.únor 2021
Lepší efektivita a kontrola nakládání s odpady

Prosadili jsme zásadní modernizaci do zadávací dokumentace na nového dodavatele služeb nakládání s odpady, jejímž cilem je zajištění lepší efektivity a kontroly svozu odpadu jak pro město, tak především pro občany.

pondělí | 19:26 25.leden 2021
Letní a zimní údržba s kontrolou pro občany

Včera bylo zveřejněno výběrové řízení na dodavatele letní a zimní údržby komunikací. Součástí výběrového řízení je podmínka, že nový dodavatel bude mít vozy osazené GPS jednotkou, která bude přenášet informace o stavu silnic jak směrem k městu, tak směrem k občanům.

pondělí | 06:35 18.leden 2021
Rada města odstoupila od smlouvy s firmou Strabag

„Obnova historické části Podmokel, etapa C“ Stavba měla být dokončena v květnu 2019. Je leden 2021 a Město Děčín neví co bude a nebude. Neúnosná, dlouhodobě neřešená situace přinesla „pat“. Chodníky jsou provedeny v rozporu s projektem a smlouvou o dílo. To bylo fakticky prokázáno m.j. znaleckými posudky.