středa | 15:35 26.únor 2020
Zrušení křešických dobrovolných hasičů je krátkozraké a hloupé

Zastupitelé města Děčína, Petr Zdobinský a Jan Šmíd, zvoleni za Pirátskou stranu, byli a jsou zásadně proti zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Křešice.

Vedení města, v čele s pány Hroudou, Raškou, Němečkem, Andělem, Smíškem, Houškou, Chárou, Weissem a Paličkou absurdně argumentuje ušetřením finančních prostředků a nepotřebností této hasičské jednotky. Co dnes zruší jedním škrtnutím pera, to nás bude v budoucnu stát velké úsilí znovu vybudovat.

úterý | 10:38 25.únor 2020
Kdo byl zvolen do Rady města Děčín? Posuďte sami..
Koncem roku 2019 radu města opustili dva členové. Byl to profesí stavař Martin Liesel a Petr Látal právník a advokát. Jediní dva členové rady, kteří mohli přinést řešení největšího problému poslední doby, stavby „Obnova historické části Podmokel“. Oni dva totiž nesouhlasili s postupem ostatních radních v řešení této záležitosti. Naprosto je chápu v tom, že nesouhlasili, ale nechápu, že utekli z boje a nechali Podmokly napospas pánům Hroudovi, Raškovi a těm zbylým, se vším souhlasícím radním, kteří strávil více než rok v absolutní nečinnosti.
 
pondělí | 08:00 01.duben 2019
REVITALIZACE PODMOKEL? STAVBA NA BLÁTĚ

Vážení spoluobčané, Děčíňáci! Děkuji všem, kdo se zajímáte o dění v našem městě. V tom případě vám nemohlo uniknout, jak se v Děčíně hospodaří, a zejména jak se v Děčíně staví. Věnuji se tomu tématu jako občan, nyní i jako zastupitel, již několik let. Pojďme se na to tedy podívat podrobněji.

pátek | 12:38 29.březen 2019
KAUZA REVITALIZACE PODMOKEL A PODANÉHO TRESTNÍHO OZNAMENÍ NA TV PRIMA

Revitalizace Podmokel je jedna ze zásadních staveb posledních let pro město Děčín. O to víc je zarážející a nepřijatelný přístup čelních představitelů města jak na radnici, tak na Magistrátu města Děčína, neboť na pochybnosti ohledně dozorování staveb ze strany objednatele (město) upozorňoval Petr Zdobinský již v roce 2017. Na jeho varování mu jedinou dopovědí bylo mlčení nebo výsměch. Obdobným způsobem pak bylo reagováno na lednovém jednání zastupitelstva města, kde byl zastupitel Tomáš Brčák, po upozornění na nevyhovující stav revitalizace, obviňován ze zviditelňování své osoby s tím, že stavba není předána a není co řešit.
Město konečně začalo konat a podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Více se dozvíte z reportáže TV PRIMA, ale i ze záznamu včerejšího zastupitelstva.

středa | 22:03 27.březen 2019
NÁŠ NÁVRH SMĚRNICE NEBYL ZAŘAZEN JAKO BOD PROGRAMU

Náš zastupitel Mgr. Jan Šmíd předložil do programu jednání zastupitelstva návrh na změnu stávající směrnice města 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města. Z neznámého důvodu tento bod nebyl do programu zařazen. Rada města se rozhodla podle nás v rozporu se zákonem o obcích i jednacím řádem zastupitelstva města. Je to proto, že impulsem ke změně této směrnice byl problematický nákup vozidla pro primátora? My se umlčet nenecháme. SMĚRNICI NAJDETE JAKO PŘÍLOHU ČLÁNKU.