sobota | 15:03 27.červen 2020
Situace v Děčíně - odvolaná Rada města a Primátor

Téměř nulový dialog v koalici, přehlížení závažných nedostatků a mnoho jiných problémů vygradovalo rozpadem vládní koalice ANO, Náš Děčín a ČSSD a posléze odvoláním vedení města Děčín. Tento vývoj byl logickým vyústěním snahy opozičních zastupitelů otevřít komunikaci a stabilizovat situaci ve městě.

úterý | 15:07 23.červen 2020
Reakce na rozhovor náměstka Rašky ve Zpravodaji ze dne 5.6.2020 – „Dokončit Podmokly je priorita“

V poslední době se stává standardem, že místo objektivních informací jsou obsahem „ZPRAVODAJE“ vydávaného Magistrátem města Děčín lži, demagogická a manipulativní tvrzení. Některým zastupitelům jsou přepočítávána písmenka a některým nikoliv. Nebudu se ani rozepisovat o cenzuře, které jsou příspěvky opozičních zastupitelů podrobeny. Některé texty se pak ani nedostanou do tisku, např. s absurdním odůvodněním, že ho mluvčí Stínil, rádoby literární kritik, nepovažuje „za šťastný a čtenářsky vstřícný“.

středa | 15:11 17.červen 2020
Vyzýváme pana Primátora k činnosti a pomoci podnikatelům v Podmoklech

Ve skupině pirátských zastupitelů Šmída a Zdobinského a zastupitelů ODS Brčáka a Brejšky, jsme radu města Děčína, vyzvali k vstřícnému řešení situace a podporu podnikatelů sídlících na ul. Prokopa Holého a Husově nám. Zatím naše výzva zůstala bez odezvy.
Neschopnost, bezohlednost a ignorance náměstka Rašky, již druhý rok, osobně odpovědného za stavbu "Obnova historické části Podmokel - etapa C" dovedla místní podnikatele až k zoufalému kroku, v kterém se obrací na svého primátora města Hroudu, s žádostí o pomoc.

úterý | 15:14 05.květen 2020
PRAVDA O REVITALIZACI PODMOKEL - VIDEO

Vážený Děčíňáku, spoluobčane! Není-li Ti naše město lhostejné a chceš se dozvědět, jak se tu nakládá s veřejnými, t.j. i Tvými penězi, obětuj 27 min. svého života a podívej se, jak se v Děčíně revitalizuje centrum Podmokel.

pondělí | 13:08 09.březen 2020
Smutek Vladislava Rašky aneb neschopnost v Podmoklech...

Pan Raška si ve zpravodaji č. 3/2020 postěžoval, že je mu smutno z útoků, opozičních zastupitelů. Cituji: „… smyslem jejich slov je vyvolat v občanech pocit, že současné vedení města je nekompetentní, neumí řešit problémy a vše co dělá je špatně.“
Pojďme od dojmů k faktům. Nedávno uplynul celý rok od dne, kdy lumpárna na stavbě „Obnova historické části Podmokel“, praskla. Zaznamenal někdo z nás, co náměstek pan Raška udělal pro to, aby tato stavba byla dokončena podle projektové dokumentace? Co udělalo vedení města?