pondělí | 00:22 28.září 2020
Krajské volby: Nové druhy podnikání, ale i podpora stávajícího v Děčíně

Podpořím inovativní podnikání a startupy na základě nových technologií a dat (opendata - otevřená data, smartcity..). Propojím více soukromý sektor a vzdělávací instituce (základní, střední a vysoké školy). Poskytnu marketingový, metodický a znalostní základ malým podnikatelům v usnadnění přístupu k financím a v přímé finanční pomoci, a to nejen kvůli minimalizaci následků koronaviru.

neděle | 12:23 27.září 2020
Krajské volby: Cestovní ruch - přeshraniční spolupráce

Děčínsko a celý Ústecký kraj je dobře dostupný region pro objevné poznávání, profesní sebevzdělání, zájmové zážitky a aktivní odpočinek. Aby se k nám návštěvníci vraceli, musíme mít cílevědomý plán, kvalitní infrastrukturu a pestrou nabídku vyžití. Musíme poskytovat profesionální služby a být ohleduplní k životnímu prostředí – pečovat tak o společné kulturní a přírodní dědictví kraje.

neděle | 07:20 27.září 2020
Krajské volby: Kozí dráha nebo cyklostezka v Děčíně?

Co nejdříve otevřu téma zachování (oprava a obnova) Kozí dráhy nebo přestavba na Cyklostezku a propojení na stávající páteřní cyklostezky. Na základě faktů, finančních, procesních analýz a především vyjednáváním s městem Děčín (zástupci obyvatel města) se budu snažit prosadit co nejrychleji jedno řešení.

sobota | 21:27 26.září 2020
Krajské volby: Koordinace oprav státních a krajských silnic v Děčíně

Aktivním jednáním a plánováním se správcem komunikací, městem Děčín a dalšími dotčenými orgány dojde ke koordinaci oprav komunikací na území města Děčína. Nelze akceptovat "rozkopané" město Děčín a výmluvy typu, že my nesvedeme, nemůžeme nic. My nejsme správci.

pátek | 20:26 25.září 2020
Krajské volby: Přístav pro malé lodě konečně v Děčíně?

Vyvolám jednání a tlak, který bude vést (konečně) k pohybu v otázce přístavu pro osobní lodě. Řeka labe musí žít a Děčín je jediné město od Litoměřic, které nemá "stanoviště" pro malé lodě. To se musí změnit.